top of page
Japan Karate Association

Nuns'island-JKA Shotokan Karate Club | Club de Karate JKA de l'île-des-soeurs

West island-JKA Shotokan Karate Club | Club de Karate JKA de l'Ouest de l'île

Nuns' ’Island JKA  (Tennis Club)

300 Golf, (Nuns’ Island) Verdun, QC  H3E 1A8 Canada

bottom of page